وبلاگ تخصصی چوب کاغذ کارتن

توليد كنندگان كاغذهاي مصرفي در صنعت كارتن‌سازي

تعداد 58 كارخانه كوچك و بزرگ در ساخت كاغذهاي صنعتي كرافت، شبه كرافت، فلوتينگ، لاينر، تست لاينر، وايت تاپ و . . . در كشور به فعاليت مشغولند. تعدادي از آنها با درصدي خمير الياف بلند وارداتي و تعدادي ديگر از خمير صددرصد OCC و يا از چوب‌هاي جنگلي و پسماندهاي كشاورزي به ساخت كاغذ می‌پردازند. مجموع ظرفيت اسمی ‌كارخانجات كاغذسازي مرتبط با كارتن‌سازي برابر553.900 تن در سال است كه در مقايسه با ظرفيت اسمی‌ كارخانجات ورق كنگره‌اي (1.850.000 تن در سال) اندكي قابل تامل است. اين بدين معني است كه ‌افزايش كارخانجات ورق‌سازي بدون مطالعه و بيشتر از نياز داخل بوده‌ است ولي در بخش كاغذسازی كمتر سرمايه‌‌گذاري شده ‌است. بزرگترين واحد توليدكننده كاغذ كرافت كشور، مجتمع چوب و كاغذ ایران (چوكا) می‌باشد كه با ظرفيت اسمی‌150000 تن در سال به فعاليت مشغول است. مابقي توليدكنندگان در جدول ذيل ليست شده‌اند.

جدول زیر مشخصات توليد كنندگان انواع كاغذهاي مصرفي در كارتن‌سازي كشور

واحد توليدي

سال بهره‌برداري

محصول توليدي

ظرفيت اسمی     (تن)

چوب كاغذ چوكا

1357

كرافت

150000

چوب كاغذ مازندران

1376

فلوتينگ

86000

كاغذسازي كهريزك

1341

كرافت و فلوتينگ

46000

كاغذسازی كاوه

1373

شبه كرافت

30000

كاغذ الموت

1381

شبه كرافت

25000

فارس كاغذ

1376

كرافت و شبه كرافت

16000

ايران پاپيروس

1366

كرافت

15000

وزين برگ

1380

شبه كرافت

12500

كاغذ كرمان

1386

كرافت

10000

پارت كاغذ

1376

شبه كرافت

10000

تهران كاغذ

1380

فلوتينگ

10000

كاغذسازان متفرقه

 

انواع كاغذها

158500

  ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

  مجتمع چوب و كاغذ ايران (چوكا)

در حال حاضر بزرگترين كارخانه كاغذسازي در كشور است كه با ظرفيت اسمی‌150000 تن در سال به فعاليت مشغول است. اين كارخانه نزديك 80% از مواد اوليه خود را از درختان پهن برگ و مابقي آن را خمير الياف بلند وارداتي تامين می‌كند. شيوه تهيه خمير اين مجتمع به روش كرافت است.              

توليد مجتمع چوكا در سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

132140

1375

129539

1376

139017

1377

120950

1378

122106

1379

116660

1380

99695

1381

102569

1382

107548

1383

105284

1384

125020

1385

127520

1386

124000

1387

125500

1388

119250

 ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)  

 

 
مجتمع چوب و كاغذ مازندران

واحد توليد كاغذ فلوتينگ اين مجتمع با ظرفيت اسمی‌86000 تن در سال 1376 به  بهره‌برداري رسيده‌ است. محصول فلوتينگ ساخته شده با توجه به فاكتورهاي ماشين‌آلات و مواد اوليه مصرفي در بالاترين كيفيت كاغذ ساخته شده در كشور بوده و تمامی ‌كارخانجات ورق‌سازي از اين كاغذ استفاده می‌كنند، تا جايي كه توليد مجتمع فوق پاسخگوي نياز بازار نيست. فرايند ساخت كاغذ فلوتينگ بروش NSSC از درختان پهن برگ می‌باشد.

 توليد كاغذ فلوتينگ در چوب كاغذ مازندران طي سال‌هاي 88-1376

سال

ميزان توليد (تن)

1376

16082

1377

47360

1378

59280

1379

68494

1380

78757

1381

79752

1382

80000

1383

80250

1384

78850

1385

81451

1386

81200

1387

79850

1388

81820

                                     ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

  كاغذسازي كهريزك

كارخانه كهريزك اولين كارخانه كاغذسازي در كشور بوده كه‌ از سال 1341 شروع به فعاليت كرده و با ظرفيت اسمی‌46000 تن در سال مشغول به توليد انواع كاغذ كرافت و فلوتينگ می‌باشد. اين كارخانه‌ از آخال و كاغذ باطله به عنوان مواد اوليه ‌استفاده می‌كند.

توليد كاغذ كارخانه كهريزك طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

19630

1375

19812

1376

19793

1377

26717

1378

33304

1379

38679

1380

43151

1381

42582

1382

41256

1383

39625

1384

40256

1385

41985

1386

43000

1387

44200

1388

40259

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

 

 كاغذسازی كاوه

كاغذسازی كاوه در سال 1373 شروع به فعاليت كرده و با ظرفيت اسمی‌30000 تن در سال كاغذ تست لاينر توليد می‌كند.            

 

توليد كاغذسازی كاوه طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

18044

1375

19476

1376

22493

1377

20957

1378

25212

1379

27400

1380

27322

1381

25896

1382

24582

1383

27452

1384

21598

1385

23582

1386

22585

1387

24587

1388

25125

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

كاغذ الموت

مجتمع كاغذ الموت در سال 1381 با ظرفيت اسمی‌25000 تن در سال شروع به كار كرده و از فناوري بالايي برخوردار است.

ميزان توليد كاغذ الموت طي سال‌هاي88- 1381

سال

ميزان توليد (تن)

1381

8500

1382

12800

1383

17200

1384

18500

1385

20000

1386

19200

1387

18202

1388

23000

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

 ساير كاغذسازان

ساير كارخانجات كاغذسازي كه در كشور فعالند، عمدتا از فرايند بازيافت كاغذ باطله ‌استفاده می‌كنند و با توجه به امكانات و توان خود به توليد می‌پردازند. جدول زير توليد تمام كارخانجات كاغذسازي را از سال‌هاي 74 الي 88 نشان می‌دهد كه با توجه به افزايش ظرفيت كارخانجات و يا تاسيس كارخانه‌هاي جديد روند صعودي داشته ولي با اين وجود نياز داخل را تامين نمی‌كند.

توليد انواع كاغذهاي مصرفي در كارتن‌سازي طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

217078

1375

217969

1376

209527

1377

264797

1378

316544

1379

336607

1380

344426

1381

336685

1382

346205

1383

377995

1384

413610

1385

412080

1386

392360

1387

411655

1388

418419

                                        ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

نمودار زیر چگونگي رشد توليد كاغذ مصرفي در كارتن‌سازي كشور از سال 1374 لغايت 1388 را نشان می‌‌دهد. همان‌طوريكه نمودار فوق نشان می‌دهد، روند توليد كاغذ در كشور تقريبا صعودي بوده‌ است، در سال 88 به مقدار 540000 تن كارتن توليد شده ‌است و در اين سال تقريبا 229000 تن كاغذ از كشورهاي مختلف وارد شده ‌است. نكته قابل ذكر اينكه ‌اگر توليد كنندگان كاغذ كشور كمی هم به كيفيت بيانديشند، می‌توانند علاوه بر نياز داخل زمينة صادرات كاغذ را در سطح بين المللي فراهم كنند، كه در ‌اين صورت مقادير توليد با ارقام كنوني تفاوت زيادي خواهند داشت.

چگونگي رشد توليد كاغذ مصرفي در كارتن‌سازي كشور از سال 1374 لغايت 1388

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 13:24  توسط عيسي پور  | 

بررسی روند رو به رشد تولید واقعی و ظرفیت اسمی کارخانجات کارتن سازی در 15 سال گذشته

وقتي صحبت از بسته‌بندي می‌شود، ناخودآگاه به بسته‌اي مكعبي شكل از جنس كاغذ می‌انديشيم. آنچه باعث مي‌شود كه بسته‌هاي مقوايي و كاغذي علي‌رغم گذشت سال‌ها و كشف مواد اوليه جديد همچنان بدون جانشين باشند، به مزاياي فراوان اين بسته‌ها مربوط است.

بسته‌بندي يك فرايند پذيرفته شده‌اي براي تمامی‌صنعت گران است و تقريبا تمامی ‌محصولات صنعتي و غير صنعتي براي ارائه به بازار هاي نزديك و دوردست نياز به بسته‌بندي دارند، طوريكه ‌امروزه صاحبان صنعت به دنبال ابداعاتي در بسته‌بندي بوده تا با ديگران متفاوت باشند و محصولاتشان را پر قدرت‌تر معرفي كنند.

كاغذ و مقوا از پر مصرف ترين مواد اوليه در صنعت بسته‌بندي به شمار می‌آيند. سهم بسته‌هاي كاغذي در بسته‌بندي محصولات جهان 90% می‌باشد . همين ويژگي‌ها و مصارف متعدد كاغذ است كه آن را جزء كالاهاي استراتژيك قرار داده ‌است، به طوريكه تمام كشورهاي جهان به آمار و ارقام توليد، مصرف، واردات و صادرات اين فراورده با ارزش و گران‌قيمت توجه دارند و هر ساله آنها را تجزيه و تحليل می‌كنند تا به دستاوردهاي جديدي برسند.

بي‌ترديد كشور ما هم از اين قاعده مستثني نبوده و با توجه به حركت كشور به سمت افزايش صادرات غير نفتي و كاهش خروج ارز، بررسي توليد و مصرف، صادرات و واردات كارتن مشخص می‌سازد كه صنعت مربوطه در چه شرايطي قرار داشته و چه نيازهايي احساس می‌شود تا با طرح قوانين و تصويب آن و تعريف افق‌هاي چند ساله براي تحقق آنها تلاش كرد.

 توليد كنندگان مقواي كنگره‌اي

توليد كنندگان مقواي كنگره‌اي يا كارتن در كشور به سه نوع تقسيم می‌شوند:

1-     كارخانه‌هايي كه فقط ورق مقوا را توليد می‌كنند.

2-     كارخانه‌هايي كه فقط ورق مقوا را به كارتن تبديل می‌كنند.

3-     كارخانه‌هايي كه‌ از هر دو واحد توليد ورق و تبديل كارتن تشكيل شده ‌است.

طبق آمار و ارقام وزارت صنايع و معادن در سال (1389) 114 واحد توليدي به ساخت ورق مقواي كنگره‌اي در كشور مشغولند كه تمامی ‌توليدات فوق در 643 كارخانه كوچك و بزرگ ديگر به جعبه‌هاي كارتني و يا اجزاي آن تبديل می‌شوند كه بعضي از واحدهاي تبديلي در همان كارخانه واقع شده‌اند.

آنچه مسلم است، تاسيس كارخانة نوع اول نسبت به نوع دوم به مراتب نيازمند به هزينه‌هاي بيشتري بوده و نيز راه‌اندازي آن سرمايه در گردش بيشتري را طلب می‌كند. هزينه‌هاي سر بار بيشتري داشته و با توجه به ماشين‌آلات گران‌تر و نيروهاي پرسنلي بيشتر و نيز نياز به فضاي بزرگ‌‌تر و صنعتي‌‌تر، ريسك سرمايه‌‌گذاري در آن بيشتر است. به اين دليل تعداد كارخانه‌هاي نوع اول در مقايسه با كارخانجات نوع دوم تقريبا يك به شش است.

ظرفيت اسمی‌ واحدهاي توليد ورق در كشور 1850 هزار تن در مقايسه با ظرفيت اسمی ‌واحدهاي تبديل كه 2000000 تن در سال است نيز مويد اين موضوع می‌باشد.

كارخانه‌هاي نوع سوم هم وجود دارند كه با سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي كلان و با برنامه‌هاي اصولي و دراز مدت هر دو واحد توليد ورق و تبديل را در يك مجموعه تشكيل داده‌اند كه تعداد آنها از 54 كارخانه بيشتر نبوده ولي در بازار كارتن كشور تاثير بسزايي دارند.

آنچه كه در بررسي بازار كارتن مهم است، پرداختن به واحدهاي توليد ورق كنگره‌اي در كشور است، صرف نظر از اينكه‌اين ورق توليدي در همان كارخانه يا در يك گوشه ديگر از كشور توسط يك واحد توليدي بسيار كوچك تبديل به كارتن براي مصرف‌كننده می‌شود.

با توجه به اينكه تمام ورق‌هاي كنگره‌اي توليدي در كشور به كارتن و اجزاي آن تبديل می‌شوند و در صنعت بسته‌بندي استفاده می‌شوند، ميزان توليد كارتن كشور را در واحدهاي توليد ورق بررسي می‌كنيم.

بزرگترين واحد توليد كنندة های ورق در كشور كارتن الموت و آسان پک هستند که ازمدرن‌‌ترين كارخانه های كارتن‌سازي در كشور بوده و در استان قزوین مشغول به کار می باشند.

جدول زیر كه چگونگي افزايش ظرفيت اسمی و ظرفیت واقعی ‌را در كشور از سال 1374 تا 1388 نشان می‌دهد، بيانگر آن است که با گذشت يك دوره 15 ساله ظرفيت اسمی‌كارخانجات تقريبا 4 برابر شده ‌است. در سال‌های قبل از 1384 رشد ظرفیت تولید کارتن کشور بسیار آرام بوده و از سال‌های 1384 به بعد رشد ظرفیت تولید کارتن سیر کاملا صعودی داشته است. چند برابر شدن ظرفيت اسمی‌ كارخانجات توليدكننده يك محصول در كشور نشان دهندة جذب سرمايه و توجه صنعتگران به آن محصول می‌باشد كه مقدمه شكوفايي و نوآوري در توليد می‌شود.

 افزايش ظرفيت اسمی ‌توليد ورق از سال88-1374 در ايران

سال

ظرفيت اسمی‌كل در كشور

(تن)

تولید واقعی كل در كشور

(تن)

1374

460840

233507

1375

460840

237020

1376

494965

260638

1377

538965

271273

1378

572965

296482

1379

603165

374801

1380

638365

290617

1381

665905

326100

1382

719465

374700

1383

773025

389400

1384

863050

375400

1385

1020350

461205

1386

1445350

521259

1387

1609150

558030

1388

1850000

540021

          ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

نكتة قابل تامل اين است كه تاسيس كارخانجات جديد و يا افزايش ظرفيت توليد كارخانجات تاسيس شده زماني قابل توجيه ‌است كه ميزان توليد واقعي در كشور در مقايسه با ظرفيت اسمی ‌نيز افزايش يابد، طوري كه تناسبي بين آن دو بر قرار باشد.

به علاوه این ارقام  بيانگر آن است كه ميزان توليد در سال 88 تقريبا 3/2 برابر سال 74 است و اين در حالي است كه ‌افزايش ظرفيت اسمی ‌4 برابر است. عوامل رشد ناكافي توليد ورق در مقايسه با افزايش تعداد كارخانه و يا ظرفيت‌‌هاي اسمی ‌آنها را می‌توان در علت‌هاي زير جستجو كرد.

1- كارتن يك ظرف محسوب می‌شود و با توجه به اينكه محصولي است كه بايد قبل از توليد فروخته شود، ارتباط مستقيمی ‌به رشد و شكوفايي در توليد ساير محصولات داشته كه نقش مظروف را براي كارتن بازي می‌كنند.

اين موضوع علت كاهش توليد كارتن، در سال 80 نسبت به سال قبل را نيز توجيه می‌كند. بررسي آمار توليد سال 80 نشان می‌دهد كه بسياري از محصولاتي كه براي بسته‌بندي به كارتن نياز دارند نسبت به سال 79 رشد منفي داشته كه در نهايت موجب كاهش توليد كارتن شده ‌است. جدول زير به اين موضوع اشاره دارد.

 

رشد منفي بعضي از توليدات سال 80 نسبت به سال 79

محصول

درصد رشد نسبت به سال قبل

خودكار

54-

پتو

10-

روغن موتور

5-

كبريت

3-

مداد

27-

روغن نباتي

1-

سيگار

3-

تيغ اصلاح

58-

آبميوه‌‌گيري

14-

چرخ گوشت

15-

كولر

33-

جاروبرقي

24-

باطري قلمي

37-

كامپيوتر

10-

لامپ

2-

قطعات خودرو

65-

                           ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

2- افزايش نرخ تاسيس كارخانجات ورق‌سازي نسبت به نياز كشور بدون مطالعه بوده و يا هيچ تناسبي با ساير توليدات ندارد.

3– علیرغم افزایش ظرفیت تولید اسمی، کیفیت کارتن‌های تولید تغییر زیادی نداشته و كيفيت كارتن توليد ساخت كشور در مقايسه با كارتن‌هاي وارداتي كمتر مي باشد. در واقع،‌ قصور در امر كيفيت نه تنها بر بازاريابي داخلي تاثير منفي داشته بلكه باعث ناكامی ‌در ميزان صادرات شده و به تبع آن توليد خالص داخل کاهش می‌یابد.

 4- ناكافي بودن نيروهاي متخصص و كارآمد در صنعت كاغذ و كارتن كشوركه بر اساس اصول علمی ‌و يا استانداردهاي جهاني توليد را كنترل كنند. این موضوع نیز قطعا از عدم ارتباط قوی بین صنعت و دانشگاه ناشي مي شود.


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390ساعت 15:29  توسط عيسي پور  | 

بررسي ساخت پانلهای الياف_ سيمان با استفاده از کاغذ باطله

 

سیدمحمدحسینی1      ايمان ولي زاده 1       تقی طبرسا 2           

 

 

1.دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2.دانشیار دانشکده چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

  

مکاتبه کننده:سید محمد حسینی

تلفن ثابت:01712232809

تلفن همراه:09113717806 

Qwe.hosseini@gmail.com

 

چکيده:

در اين مطالعه، امکان استفاده از کاغذ روزنامه باطله در ساخت پانلهای االياف _ سيمان مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متغير در این بررسی شامل نسبت الياف به سيمان در سه سطح(٩٠به 10درصد، ٨٥ به ١٥درصد و ٨٠ به ٢٠درصد ) ، ميزان کلريد کلسيم به عنوان ماده افزودنی تسريع کننده گيرايي در دو سطح (3و ٥ درصد) بر اساس وزن خشک سيمان در نظر گرفته شدند.پس از ساخت تخته ها، مدول گسيختگي وميزان واکشيدگی ضخامت طبق استاندارد ٦٨٧٦٣DIN ارزيابی شد .نتايج اين بررسی نشان داد که تخته های ساخته شده با نسبت سيمان به الیاف 90 به 10 با مصرف ٥ درصد کلريد کلسيم دارای بيشترين مقاومت خمشی وکمترين ميزان واکشيدگی ضخامت در ٢٤ ساعت بوده اند.

 واژه های کليدي : کاغذ باطله، الياف، سيمان، الياف-سيمان، کلريد کلسيم

 

مقدمه

با رشد فزاينده جمعيت ،توسعه صنعتی و تکامل جوامع انسانی تقاضا برای محصولات متنوع چوبی در کشور روز افزون می باشد. با توجه به کمبود منابع سلولزی در کشور، برای پاسخ به اين تقاضای فزاينده ، توليد فرآورده های چوبی متنوع و جديد با خصوصيات کاربردی بهتر و عمر مصرف بيشتر امری اجتناب ناپذير است .چند سازه های با اتصال سيمانی نظير پانلهای الياف- سيمان از جمله فرآورده های ساختمانی هستند که در مقايسه با ساير چند سازه های چوبی با اتصال دهنده های چسبهای مصنوعی دارای پايداری ابعادی بهتر ،مقاومت بيشتر در برابر آتش ،مقاومت بالاتر در برابر حمله قارچها  مي باشند و همچنين انتشار گاز فرمالدئيد مضر برای انسان را نيز بر خلاف چسبهای مصنوعی به همراه ندارند.از ديگر فوايد بسيار مهم اين فرآورده ها امکان استفاده از ضايعات کاغذ باطله در توليد اينچنين فرآورده هايی است .با توجه به کاهش شديد سطح جنگلهای کشور ومشکلات زيست محيطی و اقتصادی حاصله، شايد بتوان الياف بازيافتي حاصل از بازيافت کاغذ روزنامه باطله که به علت مصرف موقت و عدم بازيافت کامل آن بخش قابل توجهی از ضايعات کشور را به خود اختصاص مي دهد به عنوان ماده اوليه در ساخت پانلهای الياف_ سيمان مورد استفاده قرار داد. يکی از مسائل حائز اهميت در مورد خواص کاربردی چند سازه های الياف سيمان مساله مربوط به گيرايی سيمان است که در طی واکنشهای شيميايی موسوم به هيدراسيون ارزیابی میگردد. عوامل زيادی از قبيل فرايندهای خمير سازی، تکنيکهای ساخت، رنگبری الياف ،نسبت الياف به سيمان وميزان مواد افزودنی به عنوان تسريع کننده گيرايي و محدود کننده اثرات منفی ترکيبات چوب بر میزان گيرايی سيمان(دوست حسینی و همکاران،١٩9٦) ونهايتا خصوصيات نهايی فرآورده موثرند. بدين منظور این مطالعه علاوه بر بررسی امکان استفاده از الياف کاغذ روزنامه باطله، اثر نسبت الياف به سيمان و ميزان کلريد کلسيم به عنوان موثرترين ماده افزدنی تسريع کننده گيرايی(دوست حسینی و همکاران،199٦)بر خواص فيزيکی و مکانيکی چندسازه های الياف سيمان مورد بررسی قرار گرفته است .در اين راستا دوست حسينی و همکاران در بررسی اثر کلريد کلسيم بر خصوصيات تخته های چوب سيمان از گونه صنوبر دريافتند که افزايش کلريد کلسيم از ٣ به ٥ درصد باعث بهبود خصوصيات فيزيکی و مکانيکی تخته ها می گردد. یانکویست و همکاران در سال 1997  دربررسی خصوصیات کلی کمپوزیتهای چوب سیمان با استفاده از ذرات excelsior میزان مقاومت خمشی را 5/5 مگاپاسکال بدست آوردند.

 فرناندز و همکاران درسال 1999 دربررسی امکان استفاده از لجن کارخانه های استفاده کننده از کاغذ باطله دريافتند که افزايش نسبت سيمان به الياف از نسبت ٥٠ /٥٠درصد به ٤٠/٦٠درصد باعث افزايش مدول گسيختگی و کاهش واکشيدگی ضخامت تخته ها مي گردد.

کیوایکسودر سال  2001 اثر شتابدهنده هاي  قليايي بر روي خصوصيات سيمان را مورد بررسي قرار داد در اين تحقيق از سيمان پرتلند نوع 1 و8-0 درصد شتابدهنده قليايي آلومينات  سديم و خمير سيمان با نسبت 50/50 استفاده  شد و نتايج آزمايش و اندازه گيري مقاومتهاي مكانيكي  به روش التراسونيك  نشان داد كه استفاده  از شتابدهنده هاي قليايي حتي با مقدار كم (3درصد) زمان گيرايي سيمان به طور موثري به چندين دقيقه كاهش مي يابد.

مدجو و همکاران در سال 2002به بررسي امكان استفاده از مخلوط خاك ، سيمان و باگاس جهت ساخت چند سازه الياف سيمان پرداختند و اقدام به ساخت  تخته ها با شرايط ساخت 150 گرم خاك ، 10درصد سيمان  براساس وزن خاك و 10درصد باگاس تيمار شده با آب گرم جهت حذف قندها و 150 گرم خاك  با 10درصد سيمان براساس وزن  خاك و 10درصد الياف باگاس تيمار نشده نمودند ونتايج نشان داد كه PH سوسپانسيون همراه با باگاس تيمارشده  بعد از 15 دقيقه 01/12 بوده و باگاس تيمار شده هيچ تاثير معكوسي بر روي هيدراتاسيون سيمان نداشته است اما PHسوسپانسيون همراه با باگاس تيمار نشده در حدود 8/11 بوده و به مقدار كمي بر روي هيدراتاسيون سيمان اثر معكوس داشته است .

همچنین آنها در همان سال در بررسي امكان ساخت تخته ها از تفاله نيشكرو سیمان در 3 سطح (10 ، 15و30درصد) باگاس  به این نتیجه رسیدند كه با افزايش مقدار باگاس از سطح بالاي 10درصد مقاومت فشاري تخته ها كاهش مي يابد.

سورن در سال 2003 در تحقيقي تحت عنوان چند سازه هاي سيماني تقويت شده با الياف به روش اكسترودي براي ساختمانهاي مسكوني، بيان  كرد كه تكنولوژي جديد اكستروژن براي توليد چند سازه هاي سيماني تقويت  شده با الياف كار آيي بالايي دارند . و مي توان بوسيله اين روش تخته هايي با دوام بيشتر،هزينه نگهداري كمتر ، ايمني بيشتر ، مقاومت  در برابر خطرات  محيطي بهبود  يافته توليد كرد .

 جنیفر و همكاران در سال 2003 در بررسي اثر تيمارسطحي الياف كاغذ روزنامه باطله و خمير كرافت رنگبري شده  با سليكات  سديم  ، پتاسيم ، روي خصوصيات مكانيكي چند سازه هاي الياف - سيمان دريافتند كه تيمار شيميايي الياف قبل از ساخت چند سازه باعث بهبود مقاومت فشاري و خمشي  چند سازه مي شود.

مواد و روشها

در اين مطالعه برای ساخت تخته های الياف سيمان از سيمان پرتلند نوع١(سیمان معمولی که در ساختمان سازی استفاده می شود)  به عنوان عامل اتصال دهنده و الياف حاصل از بازيافت کاغذ روزنامه باطله به عنوان ماده اوليه و همچنين از کلريد کلسيم به عنوان تسريع کننده گيرايي سيمان استفاده شد.عوامل متغير این تحقيق عبارتند: نسبت  سيمان به الیاف  در سه سطح (٩٠به 10درصد، ٨٥ به ١٥درصد و ٨٠ به ٢٠درصد ) ،ميزان کلريد کلسيم مصرفی در دو سطح (3 و ٥ درصد)و بقيه عوامل برای همه تخته های توليدی ثابت در نظر گرفته شد. با توجه به عوامل متغير و سطوح مربوطه 6 وضعيت ساخت حاصل شد كه از هر وضعيت 3 تكرار و در مجموع 18 تخته ساخته  شد .

در اين تحقيق مقداری از کاغذ روزنامه باطله در اندازه های کوچک بريده شد . کاغذ هاي خرد شده به مدت ٢٤ ساعت در آب غوطه ور گرديد، سپس برای جداسازی الياف کاغذ خيسانده شده، ابتدا بوسيله مخلوط کن آزمایشگاهی همزده شد. پس از آن جهت تکميل عمل خمير سازي و جدا سازی کامل الياف از يکديگر سوسپانسيون الياف مجددا بوسيله ريفاينر آزمايشگاهي(PFI Mill) پالايش گرديد. پس از آن آبگيری الياف بازيافتي  بر روي توری های سيمی انجام شد و الياف تا درصد خشکی مورد نياز خشک گرديد. ابتدا کلريد کلسيم در آب حل گرديده ومحلول کلريد کلسيم برروي الياف بازيافتی اسپري شد. پس از آن سيمان پرتلند نوع 1 با الياف بازيافتی بر اساس مقدار مورد نظربه طور کامل با يکديگر مخلوط گرديد.برای تشکيل کيک،مخلوط تهيه شده در داخل قالب هايي(با ابعاد داخلیcm٤٠cm×٤٠)  ريخته شد. بعد از تشکيل کيک قالبها برداشته شده و شابلونهايي به ضخامت mm١٥در دو طرف کيک قرار داده شد و کيک آماده شده تا ضخامت 15 میلیمتر پرس گردید (فشار پرس 2 مگا پاسکال، پرس سرد با دمای معمولی ، سرعت بسته شدن پرس 4.5 میلیمتر بر ثانیه و به مدت 3 دقیقه). پس از پرس تخته ها به مدت ٢٤ ساعت تحت شرايط قيد گذاري شده باقي ماند. بعد از ٢٤ ساعت قِیدها برداشته شده و جهت گيرايي نهايي تخته ها به مدت ٢٨روز در اتاق کليماتيزه (دما 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی محیط 50 درصد) قرار داده شدند.

 

تهيه نمونه های آزموني

تخته ها برای تهيه نمونه های مورد نياز جهت تعيين مدول گسيختگي،  واکشيدگی ضخامت، مقدار رطوبت و دانسيته بر اساس استاندارد 68763 DIN بريده شدند. بررسي آماري نتايج مربوط به ويژگيهاي مكانيكي تخته هاي تيمارهاي مختلف بوسيله آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كاملا تصادفي و با استفاده از تكنيك تجزيه واريانس مورد تجزيه و تحليل واقع و توسط آزمون دانكن ميانگين ها گروه بندي شدند.

نتايج

 نتايج آناليز تجزيه واريانس مربوط به مدول گسيختگي تخته ها نشان داد که نسبت الياف به سيمان در سطح اطمينان ٩٩درصد اثر معنی داری بر روی مدول گسيختگي تخته ها داشته است بطوريکه در نسبت الياف سيمان(١٠به٩٠)تخته ها دارای بيشترين مدول گسيختگي و به ميزان ٨٨/١مگا پاسکال بوده اند (شکل١) شايد دليل اختلاف معني دار بين تخته هاي با نسبت متفاوت الياف و سيمان را بتوان چنين تفسير نمود كه سطح پايين درصد الياف يا سطح بالاي درصد سيمان باعث افزايش اتصال دهنده سيمان پرتلند در ماتريكس مي گردد كه مقدار بالاتر سيمان باعث افزايش فرآورده هاي هيدراتاسيون و رشد و توسعه بيشتر كريستالهاي سيمان در طول فرايند هيدراتاسيون در اطراف الياف مي گردد و منجربه اتصال بيشتر و قويتر بين الياف و سيمان مي شود(مسلمی،1980).

ودر نهايت با ايجاد اتصال محكمتر و قويتر بين الياف و سيمان مقاومت خمشي تخته افزايش يافته است. شايد يكي ديگر از دلايل بالاتر بودن مقاومت خمشي در تخته هاي ساخته شده با درصد الياف كمتررا بتوان چنين بيان كرد كه با همكشيدگي الياف در هنگام خشك شدن و تمركز تنش در سطح مشترك بين الياف و سيمان در برگشت منجر به ايجاد تركهاي ريز مي گردد كه با ا فزايش مقدار الياف اين تركها افزايش يافته و مقاومتها كاهش مي يابد.

همچنین هانگ چن در سال ١٩٨٨بیان کرد مقدار بالاتر سيمان باعث رشد وتوسعه بيشتر کريستالهای سيمان در طول فرايند هيدراسيون در اطراف الياف ميگردد و منجر به اتصال بيشتر و قويتر بين الياف و سيمان ميگردد.

  فرناندز و همکاران درسال 1999  در بررسي امكان استفاده از لجن كارخانه هاي خمير سازي  در يافتند كه تخته هاي ساخته شده با نسبت بالاتر سيمان به الياف (60:40) مقاومت خمشي بالاتري نسبت به تخته ها ساخته شده با نسبت ( 50:50) از خود نشان دادند.

  مدجو و همكاران در سال2002  در بررسي امكان ساخت تخته ها از باگاس در 3 سطح (10 ، 15و 30 درصد باگاس ) به این نتیجه رسیدند  كه با افزايش باگاس از سطح بالاي 10درصد مقاومت فشاري كاهش مي يابد.

جدول  تجزيه واريانس مربوط به مدول گسیختگی (MOR)

منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

نسبت F

 

اثر مستقل نسبت الياف و سيمان( A)

۳/۴۹۶

۲

۱/۷۴۸

۴۱/۰۴۲

**

اثر مستقل مواد افزودني( B)

۰/۴۰۴

۱

۰/۴۴

۹/۴۸

**

اثر متقابل نسبت الياف با سيمان و مواد افزودني(AB)

۰/۱۱۷

۲

۰/۰۵۸

۱/۳۶۸

NS

خطا

۰/۵۱۱

۱۲

۰/۴۳

 

 

كل

۳۴/۸۴

۱۸

 

 

 

 

 

شکل ١-اثر مستقل نسبت الياف سيمان بر مدول گسيختگي

 

 در مورد اثر مستقل ميزان کلريد کلسيم بر مقاومت خمشی همانطور که در تجزيه و تحليل هاي آماري مشاهده شد ميزان کلريد کلسيم در سطح اطمينان ٩٩درصد اثر معنی داری بر مدول گسيختگي تخته داشته است بطوريکه مقدار مدول گسيختگي تخته های ساخته شده با مصرف٣ درصد کلريد کلسيم١٤/١مگا پاسکال بوده است وهنگامی که کلريد کلسيم به ٥ درصد افزايش پيدا کرد مقاومت خمشی به ٤٤/١مگا پاسکال افزايش يافت(شکل٢)

    

 با توجه به اينکه کلريد کلسيم از انتشار مواد محدودکننده گيرايي سيمان (مواد قندی،همی سلولزها و مواد استخراجی) در مرحله اول گيرش سيمان جلوگيری می کند (دوست حسینی و همکاران،١٩٩٦) در نتيجه هيدراسيون بهتر سيمان وتسريع گيرايي سيمان منجر به بهبود مدول گسيختگي تخته ها مي شود.

با بررسی نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري مشخص شد که تاثير متقابل نسبت الياف سيمان وميزان کلريد کلسيم اثر معني داری روي مدول گسيختگي تخته ها ندارد. اگر چه اثر متقابل عوامل متغيير بر مدول گسيختگي تخته ها معنی دارنمی باشد اما همانطور که در شکل٣ ملاحظه ميشود در سطوح ثابت نسبت الياف سيمان افزايش مقدار کلريد کلسيم از سطح ٣درصد به ٥درصد باعث بهبود مدول گسيختگي تخته ها گرديده است به طوری در نسبت سيمان الیاف 90 به 10با افزايش کلريد کلسيم مصرفی در تخته مدول گسيختگي از ٦٣/١مگا پاسکال به  ١٤/٢مگا پاسکال افزايش يافته است. همچنین این شكل نشان مي دهد كه افزايش مواد افزودني تا حدودي اثر منفي افزايش الياف را كاهش مي دهد شايد بتوان علت معني دار نبودن اثر متقابل الياف، سيمان و مواد افزودني بر تخته ها را به عواملي از قبيل عدم يكنواختي پراكنش الياف در تخته، اختلاط مناسب سيمان با الياف و …. نسبت داد.

 

 

  

ميزان واکشيدگي ضخامت يکی از خواص مهم اوراق فشرده چوبي است که برای ارزيابی ثبات ابعاد آن مورد توجه قرار ميگيرد. تخته هاي الياف سيمان در تماس با رطوبت از پايداري ابعادی قابل توجهي برخوردارند.

در بررسی اثر مستقل عوامل متغير بر واکشيدگی ضخامت بعد از ٢٤ ساعت غوطه وری در آب، آناليز داده ها نشان ميدهد  که نسبت الياف سيمان در سطح اطمينان ٩٩ درصد اختلاف معني داری بر روي واکشيدگي ضخامت تخته ها در ٢٤ ساعت غوطه وری در آب دارد.همانطور که در شکل ٤ مشاهده مي گردد کمترين مقدار واکشيدگی ضخامت حاصله از تخته های ساخته شده با نسبت سیمان به الیاف 90 به 10 درصد و به ميزان ٢/١ درصد ميباشد. از آنجايي که مقدار بالاتر سيمان باعث همپوشاني مناسب الياف توسط سيمان ، محصولات هيدراسيون و ايجاد مانع محکم در برابر رسيدن آب به الياف می شود مقدار واکشيدگی ضخامت نسبت به ساير تخته ها کمتر مي شود.

 

 

شکل ٤-اثر مستقل نسبت سيمان به الیاف بر واکشيدگي ضخامت بعد از ٢٤ ساعت غوطه وري

 

نتايج تجزيه و تحليل هاي أماري بيانگر آنست که ميزان کلريد کلسيم در سطح اطمينان ٩٥درصد اختلاف معني داري بر روی واکشيدگی ضخامت تخته ها داشته است. همانطور که در شکل 5 ديده ميشود  مقدار واکشیدگی ضخامتی تخته های ساخته شده با مصرف  ٣ درصد کلريد کلسيم ٥١/١ درصد بوده است با افزايش کلريد کلسيم به ٥ درصد واکشيدگی ضخامتی به ٤٧/١درصد کاهش يافت. با بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس در می یابيم که تاثير متقابل نسبت الياف به سيمان و ميزان کلرید کلسيم در سطح اطمينان ٩٥ درصد دارای اختلاف معني داري نمي باشد.

 

شکل٥-اثر مستقل ميزان مواد افزودني بر واکشيدگي ضخامت بعد از ٢٤ ساعت غوطه وری

 

هرچند در سطوح ثابت نسبت الياف سيمان، افزايش ميزان مواد افزودني در کاهش ميزان واکشيدگي ضخامت تخته ها اثر مثبت داشته است اما این اثر توسط اثر عوامل دیگر تحت پوشش قرار گرفته است. (شکل٦)

 

بحث و نتيجه گيري

در اين تحقيق که از الياف بازيافتی کاغذ روزنامه باطله به عنوان ماده اوليه در ساخت پانل های الياف- سيمان استفاده شد،نتايج نشان داد که نسبت الياف به سيمان اثر معنی داری بر روي مدول گسيختگي و واکشيدگي ضخامت تخته ها داشته است .همچنين همه خصوصيات چند سازه الياف- سيمان به طور قابل توجهي تحت تاثير مقدار کلريد کلسيم قرار گرفته است و افزايش ميزان کلريد کلسيم از سطح ٣ درصد به ٥درصد باعث بهبود مدول گسيختگي و واکشيدگي ضخامتی تخته ها شد. اپتيمم ترکيب مواد خام برای توليد چند سازه هاي الياف- سيمان در اين مطالعه نسبت الياف به سيمان١٠ به ٩٠درصد ومقدار ٥درصد کلريد کلسيم بوده است اگرچه مدول گسيختگي اين فرآورده ها پايين است، اما با توجه به پايداري ابعادی بالای اين فرآورده استفاده از اين نوع فرآورده ها را به منظور کاربرد در ساختمان به عنوان پوشش ديوار ها، پشت بام، نما کاريها ميتوان توصيه نمود.

 

منابع

 

1-ASTM ,1979. Standard method of the properties of wood base fiber and particle panel material USA.

2-Fernandes, E c., and Delgado ,1999,.Cement bonded board from waste water treatment sludge of recycle paper mill. Department of Forest Product and Paper Science in the University of New Brunswick.

3- Huang Chen , 1998.study on the manufacturing technology of cement bonded particle board using CCA-treated wood.

4- K, Doosthosseini,1996.Effect of material added on connection quality of Portland cement with populous particleboard, magazine of Iran Natural Resources 48(47-58).in Persian

5- Doosthoseini, K, 2001.wood composite materials, volume1.Publications of Tehran university (compilation).in Persian.

6- Jenifer ,2003. Wood fiber surface treatment level effect on selected mechanical of wood fiber-cement composites. Forest Resources Laboratory.

7-Medjo, 2002.Lecturer, Department of Agricultural Engineering Faculty of agronomy and Agricultural sciences University of Dschang, Cameron.

8-Mirshokrai,1995,Technology of pulp &paper (translation),volume 1&2,publication of Payamenoor university. in Persian

9-Mohr,B.j and K.L,Kurtis,2003.Fiber cement composites for housing construction .Georgia institute of technology.

10- A, Moslemi, 1980. A new technique to classify the compatibility of wood with cement. Wood Science and Technology. Volume 24, Number 4, 345-354.

11- Qixuate 2001, Effect of alkaline accelerator on cement composite properties. Faculty of Civil Engineering.

12-Younguist, J.A.1997. Properties of composite panels. WOOD HANDBOOK. Printed in 1999 by the Forest Products Society FSP catalogue no. 7269. Page 10-26

 

Investigation on manufacturing fiber cement board by using of waste paper

 

Abstract

This study was conducted to applying waste newspaper in producing fiber cement boards. Producing cement board: fiber ratio at three levels of different and calcium chloride as additive material at two levels of variation on fiber cement boards made with recycle waste news paper was investigated .After making boards the Modulus of Rupture (MOR) and thickness swelling after 24 hours were examined based on DIN 68763 .The results showed that boards made with cement: fiber ratio (90c,10 f)had maximum modulus of rupture and minimum of thickness swelling (TS)after 24 hours. The results also showed that additive material had positive effect on physical and mechanical properties of boards. All boards made with fiber cement ratio (90c, 10f) and 5%coloride calcium had maximum of Modulus of Rupture (MOR) and minimum of thickness swelling.

 

Key words: fiber, cement, fiber cement, waste paper, calcium chloride

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 12:51  توسط عيسي پور  | 

Decay resistance of propionylated Iranian beech against the white rot fungus Trametes versicolor

 

MRM Farahani, S M. Hosseini

Department of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran   qwe.hosseini@gmail.com

ABSTRACT

In this study, the decay resistance of propionylated beech was investigated against the white rot fungus Trametes versicolor. Iranian beech (Fagus orientalis) was modified with propionic anhydride at different temperatures, concentrations and times without using any catalyst. Different weight percentage gains (WPGs) were obtained under different conditions. The decay resistance of the esterifed wood was studied according to ASTM D 1413 standard against the white rot fungus Trametes versicolor. WL due to decay by the fungus was reduced when WPG increased. A WPG of 17 % was found to be the protection threshold of the propionylated wood.

Key words: propionic anhydride, weight percentage gain, Trametes versicolor

1. INTRODUCTION

One of the disadvantages of wood is that it is not generally durable against fungal attack. Thus, the preservation of wood against the fungal attack in order to the increase of wood life service, especially when wood is exposed to exterior conditions is a priority. Of the innovations for wood preservation, chemical modification of wood deserves to be mentioned. Of the chemical modification methods, acetylation has been widely studied. It is well known that acetylation improves the decay resistance of wood (Hill 2006). 

                                                                                    

Propionic anhydride, which is a higher homologue of acetic anhydride, has been used to modify wood. The reaction between propionic anhydride and wood is a single site reaction as depicted in Figure 1. The anhydride yields propionic acid as by-product of its reaction with wood.

Figure 1: Anhydride modification scheme, where R=CH3 (acetic anhydride),

R=C2H5 (propionic anhydride).

                                                            

 

 In contrast with acetic anhydride, few studies have been carried out to investigate the effect of propionylation on the decay resistance of wood (Suttee et al. 1998 and popudupolus et al 2002.). There has been no study of the effect of propionylation on the decay resistance of hardwood against a white rot fungus. Thus, the main aim of this study was to determine the protection threshold level of a propionylated hardwood. Iranian beech, which is classified as non-durable, was chosen because of its good permeability.

2. EXPERMENTAL METHODS

Prior to the reaction, wood blocks were carefully sanded to remove loosely adhering fibers. Sanded blocks were placed in a soxhlet extractor for solvent extraction using acetone for 8 hours. Extracted blocks were then oven dried and weighed using a four-figure balance. Propionylation was performed without catalyst by vacuum impregnation of weighed, oven-dry wood samples with propinoic anhydride (neat or acetonic solution). The impregnated samples were then reacted at different treatment conditions (Table 1) in a pressure vessel containing propionic anhydride at the same concentration as the impregnating anhydride. This was followed by solvent extraction and oven drying, before weight and volume determination. The extracted samples were considered as controls for the propionylation of the samples.

 

 Table1: Propionylation conditions

 

Reagent

Temperature [° C]

Time [hr]

Concentration

Solvent

Treatment code

 

120

4

Neat

 

A

Propinoic anhydride

100

3

Neat

 

B

 

100

1

1 molar

Acetone

C

 

Weight percentage gain was calculated according to eq.1:

 

WPG (%) = [(Wmod – Wunmod) / Wunmod] x 100                                                                                    (1)

 

Where: Wmod is the mass of the treated wood sample and Wunmod is the mass of the untreated sample.

Block volume and volume increase due to propionylation were calculated.

Volume change (VC) due to the modification was calculated according to eq.2:

VC (%) = [(Vmod – Vunmod) / Vunmod] x 100                                                                                          (2)

 

Where Vmod is the volume of the oven-dry wood sample after modification and Vunmod is the volume of the oven-dry wood sample prior to treatment.

 2.1 Decay test

Nine replicates of each WPG were exposed to Tramets versicolor in a soil block decay test according to ASTM D1413. Additional sets of sterile controls were exposed using the same method but without fungal inoculation to assess operational control losses.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Propionylation of Iranian Beech

A range of WPGs was obtained for the propionylation reactions. The extent of propionylation was also determined from the permanence of the VC after solvent extraction as described before. WPG and VC obtained from the reactions are shown in Table 2. The WPGs and VCs show that the wood can be propionylated without using any catalyst at the range of temperatures used in this study. VC increased when WPG increased

 

Table 2: WPG and VC obtained from propionylation reaction

 

Treatment code

WPG[%]

VC[%]

A

14.83

7.52

B

10.37

5.3

C

5.5

3.3 

 

3.2 Decay resistance test

The result from the decay test is given in Figure 2. Data points represent individual samples. Threshold for full protection has been estimated from the intersection of the linear part of correlation between WL and WPG with x-axis.

 

 As can be observed in Figure 2, propionylation reduces weight loss due to decay so that decay protection is achieved at a WPG of 17%. This threshold is in the range of the thresholds reported for acetylated European and Japanese beeches against the white rot fungus (Takahashi et al. 1989, Milits et al. 2003). Takahashi et al. 1989 reported a WPG of 16% due to acetylation for the protection of Japonica beech ( Fagus cerenta). Milits et al. 2003 found a WPG of 20% due to acetylation protected European beech against T. Versicolor.


Figure 2: WL due to decay of propionylated beech vs. WPG following exposure to Trametes versicolor

4. CONCLUSION

 Iranian beech could be propionylated without using any catalyst. Propionylation improves the decay resistance of Iranian beech significantly so that full protection could be achieved at a WPG of %17.

5. REFERNCES

1.Hill, CAS (2006): Wood modification: thermal, chemical and other processes. Whiley, London.

2.Militz, H, Son, DW, Gomez-Hemadez, L and Sierra-Alvarez, R. (2003) The effect of fungal degradation on the chemical composition of acetylated beech wood. International group on wood preservation. Document no. IRG/WP 40267.

3. Papadopoulos, AN and Hill, CAS (2002) The Biological effectiveness of Wood Modified with Linear Chain Carboxylic Acid Anhydrides against Coniophora puteana. Holz. als Roh- und Werkst., 60, 329-332.

4. Suttie, ED, Hill, CAS, Jones, D, Orsler, RJ (1999) Chemically modified solid wood. I Resistance to fungal attack.  Material  und Organism,  32 (3), 159-182.

5. Takahashi, M, Imamura, Y, Tanahashi, M (1989) Effect of acetylation on decay resistance of wood against brown rot, white rot and soft rot fungi. International group on wood preservation. Document no. IRG/WP 3540.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر 1390ساعت 22:39  توسط عيسي پور  | 

مزاياي بسته‌بندي مقوايي (كارتن)

- از ديدگاه ‌اقتصادي

با توجه به قيمت مواد اوليه مصرفي در ساير بسته‌بندي‌ها، بسته‌بندي مقوايي بسيار ارزان است. به دليل شكل ساختاري و وزن كم، داراي كمترين هزينه حمل و نقل و انبارداري است. به طور ميانگين، بهاي يك بسته با مقواي كنگره‌اي، 1 تا 4% ارزش محصول توليد شده ‌است.

از طرف ديگر با توجه به فن آوري توليد بسته‌هاي مقواي كنگره‌اي، توليد كنندگان با صرف كمترين هزينه می‌توانند نسبت به اصلاح يا تغيير طراحي ساختاري و گرافيكي بسته، با توجه به نياز بازار اقدام نمايند.

 

- از ديدگاه ساختاري

سبك بودن: بسته‌هاي ساخته شده‌ از وزن كمی ‌برخوردارند.

مقاومت: بسته‌هاي مقوايي در صورت استفاده‌ از تكنولوژي و كاغذ مناسب و افزودن مواد اضافي ديگر می‌توانند با مقاومت بسيار بالايي ساخته شوند. اين بسته‌ها داراي مقاومت بسيار خوبي در برابر فشار، ضربه، پارگي و كشيدگي می‌باشند. دچار زنگ زدگي نيز نمی‌شوند.

يك تكه بودن: بسته‌هاي مقوا را از يك شيت (صفحه مقوا) تهيه می‌كنند.

تهويه هوا: اين بسته‌ها را با توجه به نوع و نياز محصول حفره دار تهيه كرد كه‌اين حفرات[1] نقش قابل ملاحظه‌اي در كاهش مقاومت نخواهند داشت.

انعطاف‌پذيري: بسته‌بندي‌هاي مقوايي در برابر فشار و ساير نيروها قابليت انعطاف دارند.

مستوي بودن: اين بسته‌ها می‌توانند پس از ساخت به صورت مستوي يعني به‌صورت اشكال منظم هندسي در آيند. اين موضوع باعث كاهش حجم شده و سبب تسهيل در حمل و نقل (به دليل برخورداري از شكل مناسب و منظم براي تشكيل واحد بار بسيار مناسب است) و كمك شاياني در انبارداري و در نهايت كاهش هزينه می‌شود.

عايق بودن: اين گونه بسته‌ها قابليت آن را دارند تا محصولات را به طور قابل ملاحظه‌اي از عوارض افزايش و كاهش دما حفظ نمايند.

قابليت بسته‌بندي ساير محصولات: از اين بسته‌ها براي بسته‌بندي اقلام بهداشتي، مواد سيال، سردخانه اي، مواد گرانولي و جنبنده، حتي مواد خطرناك و سمی ‌استفاده می‌شود.

- از ديدگاه بازار يابي

بسته‌هاي مقوايي به خاطر برخورداري از شكل منظم هندسي، بخوبي در اذهان ماندگار و بخوبي تداعي می‌شوند. اين بسته‌ها داراي قابليت چاپ‌پذيري بالا هستند و می‌توان با استفاده‌ از چاپ افست، گراوور، فلكسو و سيلك، همراه با طراحي مناسب، بسته‌هاي زيبا و جذاب پديد آورد. بسته‌هاي فوق تاثير بسزايي در افزايش ميزان فروش محصولات توليدي دارند.

ـ از ديدگاه مسايل محيط زيستي

بشر امروز وظيفه دارد تا جهاني پاك را به نسل آينده تحويل دهد. بسته‌بندي تمام كالا ها، پس از استفاده‌ از محصول تبديل به زباله می‌شود چرا كه بسته‌بندي حلقة اتصال بين توليدكننده و مصرف‌كننده ‌است. دغدغة ‌امروز، بازيافت اين زباله‌ها به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و استفاده بهينه مجدد از آنهاست.

كاغذ و مقوا از منابع تجديد شونده توليد می‌شوند كه براحتي قابل بازيافت هستند و می‌توان از آنها مجددا براي تهيه مقوا استفاده نمود. اين بسته‌ها در صورت عدم بازيافت به راحتي به مواد اوليه تجزيه می‌شوند.

در سال 2004، 73% از مقواي توليد شده در آمريكا (برابر با 24 ميليون تن) جمع‌آوري و بازيافت شد.

متاسفانه در ايران آمار دقيقي در اين رابطه در دسترس نيست. اما با توجه به ميزان توليد و مصرف می‌توان آن را به طور تقريبي محاسبه كرد.[1] - hand hole or round hole

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد 1390ساعت 12:6  توسط عيسي پور  | 

مقاله(تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپذيري طولي چوب راش داراي دل قرمزي)

 

هادي غلاميان*1 و اصغر طارميان2

1 دانشجوي کارشناسي‌ارشد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران

2 استاديار دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران 

چکيده

در اين تحقيق تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپديري طولي چوب راش ايران (Fagus orientalis) داراي دل‌قرمزي مورد بررسي قرار گرفت. تخته‌هاي تهيه شده از مغز به پوست تحت دماي ۵۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبي ۶۳ درصد تا رطوبت نهايي ۷ درصد خشک شدند. سپس دو اندازه نمونه استوانه­اي شکل از هر يک از چوب­هاي داراي دل‌قرمزي و بدون دل‌قرمزي در جهت طولي با قطر ۱۸ mm و طول ۱۵ و۳۰ mm تهيه شد و براي محدود کردن عبور سيال (هوا) از جهت طولي، سطوح جانبي آن­ها با رزين اپوکسي اندود شد. سپس، ضريب نفوذپذيري طولي آن­ها با يک دستگاه اندازه­گيري ضريب نفوذپذيري با گاز (هوا) اندازه­گيري شد. در هر يک از طول‌هاي ۱۵ و۳۰ mm ، الگوي تغييرات شعاعي ضريب نفوذپذيري همانند بود. نتايج نشان داد که ضريب نفوذپذيري طولي نمونه‌هاي نزديک پوست بيشتر از نمونه‌هاي نزديک مغز است و در ناحيه نزديک مغز، کاهش شديد و ناگهاني در ضريب نفوذپذيري رخ داد. بررسي هاي ميکروسکوپي نشان‌داد که صرف نظر از قطر و فراواني عناصر آوندي که در ضريب نفوذپذيري طولي بسيار موثر است، وجود تيل در آوند‌ها به دليل تشکيل دل‌قرمزي عامل اصلي کاهش نفوذپذيري طولي بشمار مي‌آيد. 

واژه‌هاي کليدي: ضريب نفوذپذيري طولي، دل قرمزي، راش، تيل

مقدمه

چوب کاربردهاي پرشماري دارد و براي هر کاربرد ويژگي‌هاي ويژه اي بهينه است. براي حفاظت و اشباع چوب با مواد حفاظتي و افزايش دوام طبيعي آن، نفوذپذيري آن مشخصه مهمي است. يکي از گونه‌هاي بومي ايران که در صنعت به طور گسترده اي کاربرد دارد، راش است. يکي از ويژگي هاي نامطلوب چوب راش، دوام طبيعي کم آن است (Parsapajouh et al., 1996) . بنابراين، براي بهره برداري بهينه از اين گونه در مواردي که مقاومت به پوسيدگي داراي اهميت است، حفاظت و اشباع آن با مواد حفاظتي ضروري است. به منظور اشباع بهينه چوب راش، بررسي مشخصه­هاي ساختماني موثر بر ضريب نفوذپذيري آن داراي اهميت است. نفوذپذيري چوب يک مشخصه بسيار متغير و وابسته به ساختمان تشريحي آن است (Ebrahimi, 1991،؛ Tarmian & Perre, 2009 ؛ Bao et al., 1999) همچنين، نفوذپذيري چوب در سه جهت هرسونايکسان[1] آن متفاوت است. نفوذپذيري چوب در جهت طولي بسيار بيشتر از ميزان آن در جهت عرضي است (Siau, 1984). علاوه بر هرسونايکساني، چوب يک ماده به شدت ناهمگن است و بروز هر نوع ناهنجاري و عيب در آن رفتار نفوذپذيري آن را تحت تأثير قرار مي­دهد. به عنوان مثال، آزمايش هاي (Tarmian & Perre, 2009) نشان داد که در هر دو جهت شعاعي و طولي نفوذپذيري چوب کششي راش کمتر از چوب معمولي آن است. نتايج بررسي هاي (Bao et al., 1999) نشان داد که در پهن­برگان، نفوذپذيري برون‌چوب، ۱تا ۱۳۰۲برابر نفوذپذيري درون‌چوب است و در سوزني­برگان، اين نسبت بين ۳تا ۱۱۴ برابر است. نتايج تحقيقات (Perre, 2002 & Karimi) نشان داد که با افزايش طول نمونه در چوب راش (F. orientalis)، نفوذپذيري چه در ناحيه چوب برون و چه در ناحيه چوب درون و شمار آوندهاي موثر در انتقال سيال کاهش پيدا مي‌کند. با وجود تحقيقات پرشماري که بر روي نفوذپذيري چوب راش به لحاظ اهميت اين گونه در صنايع حفاظت و اشباع چوب انجام شده است(Zoulalien, 2002 & Mouchot ؛ Perre, 2002 & Karimi ؛ Tarmian & Perre, 2009؛ Karami mazrae shahi, 1989 ؛ Masteri farahani, 1997 ؛ Kazami, 1987) تاکنون تاثير شکل‌گيري دل‌قرمزي بر ضريب نفوذپذيري چوب راش مورد بررسي قرار نگرفته است. از دلايل اصلي به وجود آمدن دل‌قرمزي و تغييررنگ در چوب راش، نفوذ هوا (اکسيژن) به مغزتنه و افزايش سن درخت وپهن‌شدن دايره هاي ساليانه مي‌باشد (Zycha, 1948؛ Knoke, 2003؛ Thomas, 2003). نتايج تحقيقات (Shengquan et al., 2005) بر اندازه‌گيري تغيير رنگ در اثر دل‌قرمزي بر روي راش اروپايي نشان داد که تغييرات در جهت عرضي و طولي از الگوي ويژه اي پيروي مي‌کند و هميشه دل‌قرمزي از مغز و يا خيلي نزديک به مغز ايجاد مي‌شود و به سوي پوست ادامه مي‌يابد ، و همچنين رنگ آن قرمز رنگ و تيره‌تر از چوب معمولي مي‌باشد. تحقيقات (Holger et al., 2006) در بررسي شکل دل‌قرمزي بر روي ۱۶درخت و با گرده‌بينه‌هاي به ارتفاع ۲متر نشان داد که در جهت طولي درخت، شکل دل‌قرمزي به صورت زنگوله‌اي شکل مي‌باشد.

در اين تحقيق تاثير شکل‌گيري دل‌قرمزي راش (Fagus orientalis) بر ضريب نفوذپذيري طولي آن مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش­ها

نمونه برداري

از يک گرده­بينه راش (Fagus orientalis) داراي دل قرمزي به قطر ۵۰۰ میلی متر تخته‌هايي در جهت شعاعي (از مغز به پوست) بريده شد. سپس تخته‌ها در دماي ۵۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبي ۶۳درصد در يک کوره آزمايشگاهي تا رطوبت نهايي ۷ درصد خشک شدند. براي جلوگيري از بروز ترک‌هاي ريز (ترک‌هاي ميکروسکوپي) در تخته‌هاي خشک‌شده تحت شرايط ياد شده، پيش از قرار دادن تخته‌ها در درون کوره، ميزان زيادي از رطوبت سبز و آب آزاد موجود در تخته‌ها با قرار دادن آنها در شرايط اتاق کليما (شرايط ملايم) خارج شد. لذا، با توجه به کاهش رطوبت سبز تخته‌ها و خروج ميزان زيادي آب آزاد از آنها، احتمال بروز ترک‌هاي ريز و ميکروسکوپي در آنها به دليل اعمال دماي کم و رطوبت‌نسبي به نسبت بالا کاهش مي‌يابد. لازم به يادآوري است که رخداد چنين ترک‌هاي ميکروسکوپي در ساختار چوب، ضريب نفوذپذيري آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از هر يک از تخته­ها­ي خشک شده، توسط مته گردبر، دو مجموعه نمونه­هاي استوانه­اي شکل به قطر ١٨ میلی متر و طول ۱۵ و۳۰ mm در جهت طولي تهيه شد. روش تهيه نمونه‌ها در شکل ۱ نشان داده شده است.

اندازه­گيري ضريب نفوذپذيري طولي

پس از خشک‌شدن نمونه­ها تا رطوبت نهايي مورد نظر و تهيه نمونه‌هاي استوانه‌اي شکل، سطوح جانبي نمونه‌ها با رزين اپوکسي اندود شد تا جريان سيال (هوا) تنها در جهت طولي رخ دهد. سپس، ضريب ‌نفوذ­پذيري طولي آن­ها با دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذپذيري گازي به روش حجم آب جابه­جا شده از آب در حال سقوط اندازه­گيري شد (Taghiyari, 2008، شکل ۲). اين دستگاه داراي دو مخزن است. نخستين مخزن در بخش زيرين دستگاه قرار گرفته است و وظيفه‌ء آن جمع‌آوري آب اضافي است که از سقوط ستون آب بالارفته به پايين مي‌ريزد. مخزن دوم در بالاي دستگاه قرار دارد و براي بالا بردن ستون آب در لوله‌ي شيشه‌اي به کار مي‌رود. مخزن زيرين باعث مي‌شود که نيازي به دستگاه مکش نباشد و مي‌تواند بدون نياز به برق و تجهيزات اضافي، ستون آب را در لوله‌ي شيشه‌اي بالا ببرد. اين دستگاه همچنين مجهز به دستگاه ثبت الکتروني زمان است و داراي دو حسگر ثبت زمان در فاصله (cm١۰) از يکديگر مي­باشد و با دقت هزارم ثانيه زمان جابه­جايي ستون آب را اندازه­گيري مي­کند. سرعت جابه­جايي ستون آب در اين دستگاه بر پايه وجود تخلخل پيوسته در چوب و ميزان عبور هوا از چوب مي­باشد. اندازه‌گيري نفوذپذيري گازي‌ به روش ستون آب (ستون در حال سقوط آب)‌ با بهره گيري از فرمول (Siau, 1984)‌ براي به دست آوردن ضريب نفوذپذيري ظاهري (Kg) انجام مي‌شود. در برخي منابع ، از اين روش با اصطلاح روش حجم جابه‌جاشده‌ي آب در حال سقوط، نام برده شده است. شمايي از اين دستگاه در شکل ۲ نشان داده شده است. از معادله زير (Siau, 1984) براي اندازه‌گيري ضريب نفوذپذيري ظاهري نمونه‌ها بهره‌گيري شد.

 

(1)

kg =  Vd C L (Patm-0.074`z )   *  0.760m Hg

    tA(0.074`z)(Patm –0.037`z)    1.013×106 Pa

(2)

C= 1+ Vr (0.074 ∆z

Vd (Patm –0.074`z

در اين معادله:

kg = نفوذپذيري ويژه‌ي طولي (μm3/μm)

Vd =  π r2 ∆z   [r = شعاع لوله‌ي اندازه‌گيري (m)] (m3)]

C = عامل تصحيح در نتيجه‌ي انبساط هوا

L = طول نمونه (m)

Patm =  فشار جوي (mHg)

 

zˉ  = ميانگين بلنداي آب از نقطه‌ي 1 در طول انجام آزمون (m)

t = زمان (s)

A = مساحت سطح مقطع نمونه‌ي چوبي (m2)

∆z = (tيعني زمان ) تغيير ارتفاع سطح آب در طي زمان آزمايش هر نمونه (m)

Vr = کل حجم بالاي نقطه‌ي ۱ (شامل حجم لوله‌ها و شلنگ‌ها) (m3)

 سپس اعداد به دست آمده در غلظت و چسبندگي(ويسکوزيته) هوا ( ۵- ۱۰ × ٨١/١) ضرب شدند تا نفوذپذيري ويژه بدست آيد.

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

شکل ۱- روش برش نمونه‌ها براي اندازه‌گيري ضريب نفوذپذيري طولي

(نمونه‌هاي ۱ الي ۴بدون دل‌قرمزي و نمونه‌هاي ۵ و ۶ داراي دل‌قرمزي)

 

 

 

 سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

شکل ۲- دستگاه اندازه­گيري ضريب نفوذپذيري با گاز (Siau, 1995)

 

بررسي هاي ميکروسکوپي

براي تحليل دقيق‌تر نتايج مربوط به ضريب نفوذپذيري طولي، بررسي هاي ميکروسکوپي مهم و موثر شامل شمار آوند‌ها در واحد سطح و ميانگين قطر آوندها انجام شد. همچنين، بود يا نبود تيل در حفره هاي آوندي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور، پس از اندازه‌گيري ضريب نفوذپذيري، نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر غوطه­ور شدند و سپس با بهره گيري از ميکروتوم، مقاطع ميکروسکوپي در جهت عرضي تهيه شد. پس از رنگ‌آميزي با سفرانين، مرحله آبگيري با الکل به علت جلوگيري از حذف تيل انجام نگرفت.

 نتايج

در جدول۱ و ۲، ميانگين ضريب نفوذپذيري ويژه نمونه‌هاي مورد بررسي ارايه شده است. الگوي تغييرات شعاعي ضريب نفوذپذيري طولي براي هر دو مجموعه نمونه‌ها (طول ۱۵ و۳۰ mm) همانند بود. در ضريب نفوذپذيري طولي نمونه‌هاي مجاور پوست تفاوت محسوسي ديده نشد ولي در نزديکي مغز، کاهش شديد و ناگهاني در ضريب نفوذپذيري رخ داد. ضريب نفوذپذيري نمونه هاي بدون دل‌قرمزي با طول ۳۰ميليمتر (نمونه هاي ۳،۲،۱و۴) و نمونه‌هاي داراي دل قرمزي(نمونه هاي ۵ و۶) به ترتيب برابر با ۱۴- ۱۰×۹/۴  ، ۱۴- ۱۰×۱۵/۸  ، ۱۴- ۱۰×۳۵/۵ ، ۱۴- ۱۰×۹/۱  (متر مربع) و ۱۴- ۱۰×۸۶/۰ ،  ۱۴- ۱۰×۰۶/۱بود. به عبارت ديگر، ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي به طور ميانگين ۴ تا ۴۱ برابر بيشتر از ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي داراي دل قرمزي است. در نمونه هاي با طول 15 ميليمتر، ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي (نمونه‌هاي۳،۲،۱و۴) به ترتيب برابر با  ۱۴- ۱۰×۶/۸۳ ، ۱۴- ۱۰×۹/۷۳، ،۱۴- ۱۰×۴/۸۱، ۱۴- ۱۰×۸/۳۱، ،و، ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي داراي دل قرمزي(نمونه هاي۵و۶) برابربا  ۱۴- ۱۰×۵۳/۰،  ۱۴- ۱۰×۹۳/۰،  متر مربع بود.

بود. به عبارت ديگر، ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي به طور ميانگين ۳۴ تا ۱۵۷برابر بيشتر از ضريب نفوذپذيري نمونه‌هاي داراي دل قرمزي بود.

 

جدول ۱- ميانگين ضريب نفوذپذيري ويژه نمونه‌هاي با طول ۳۰ميليمتر

شماره نمونه

طول آزمونه (m)

سطح مقطع آزمونه (2m) (4- 10)

ميانگين زمان‌هاي ثبت شده (s)

نفوذپذيري ويژه آزمونه (µm/4µm)

(14-10)

۱

۰/۰۳

۲/۵۴

۱/۹۰۰

۴/۹

۲

۰/۰۳

۲/۵۴

۲/۵۶۵

۱۵/۸

۳

۰/۰۳

۲/۵۴

۰/۷۹۵

۲۵/۵

۴

۰/۰۳

۲/۶۹

۰/۳۵۳

۹/۱

۵

۰/۰۳

۲/۶۹

۱/۳۷۰

۰/۸۶

۶

۰/۰۳

۲/۶۹

۱۳/۶۹۳

۱/۰۶

 جدول ۲- ميانگين ضريب نفوذپذيري ويژه نمونه‌هاي با طول ۱۵ميليمتر

شماره نمونه

طول آزمونه (m)

سطح مقطع آزمونه (2m) (4- 10)

ميانگين زمان‌هاي ثبت شده (s)

نفوذپذيري ويژه آزمونه (µm/4µm)

(14-10)

۱

۰/۰۱۵

۲/۵۴

۰/۳۰۱

۸۳/۶

۲

۰/۰۱۵

۲/۵۴

۰/۳۴۰

۷۳/۹

۳

۰/۰۱۵

۲/۵۴

۰/۳۰۹

۸۱/۴

۴

۰/۰۱۵

۲/۶۹

۰۷۴۷

۳۱/۸

۵

۰/۰۱۵

۲/۶۹

۴۴/۹۱۵

۰/۵۳

۶

۰/۰۱۵

۲/۶۹

۲۵/۵۶۰

۰/۹۳

 

در شکل ۳تغييرات شعاعي ضريب نفوذپذيري طولي براي هر دو مجموعه طول نمونه نشان داده شده است. همان‌طور که در اين شکل قابل ديده است، با کاهش طول نمونه،‌ ضريب نفوذپذيري طولي افزايش پيدا مي‌کند. بيشترين تغييرات در ضريب نفوذپذيري در اثر کاهش طول نمونه، در نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي ديده شد. با کاهش طول نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي، ضريب نفوذپذيري ۳/۲ الي ۱۷ برابر افزايش نشان داد، در حالي که در نمونه‌هاي داراي دل‌قرمزي، اين ضريب ۱/۱ الي ۶/۱ برابر افزايش نشان داد. بررسي هاي ميکروسکوپي نشان داد که تفاوت محسوسي بين چوب بدون دل‌قرمزي و چوب داراي دل‌قرمزي در قطر ميانگين آوند‌ها و شمار آوند‌ها در واحد سطح وجود ندارد. ميانگين شمار آوند‌ها در هر ميليمتر مربع در چوب بدون دل‌قرمزي ۱۵۴ و در چوب داراي دل‌قرمزي ۱۵۷ بود. ميانگين قطر آوند‌ها در چوب بدون دل‌قرمزي ۴۸/۹ميکرون[4] و در چوب داراي دل قرمزي ۱/۴۸ميکرون بود. بررسي هاي ميکروسکوپي همچنين نشان داد که بر خلاف نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي در نمونه‌هاي داراي دل‌قرمزي حفره هاي آوندي با تيل بسته شده‌اند ( شکل‌هاي ۴ و ۵). بنابراين، با توجه به عدم تفاوت معني‌دار در قطر و فراواني آوند‌ها، علت اصلي کاهش ضريب نفوذپذيري طولي در نمونه‌هاي دل‌قرمزي، بسته شدن حفره هاي آوندي با تيل است.

 بحث و نتيجه‌گيري

به‌طور کلي نتايج نشان داد که در گرده‌بينه‌هاي راش داراي دل‌قرمزي، تغييرات شعاعي چشمگيري در ضريب نفوذ‌پذيري طولي رخ مي‌دهد. دل‌قرمزي در راش باعث کاهش قابل توجه ضريب نفوذپذيري طولي مي‌شود. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که با کاهش طول نمونه، به‌ويژه در نمونه‌هاي بدون دل‌قرمزي، ضريب نفوذپذيري طولي نمونه افزايش مي‌يابد. نتايج اين تحقيق با نتايج (Perre, 2002 & Karimi) و (Tarmian & Perre, 2009) همخواني دارد. در ميزان ضريب نفوذپذيري طولي چوب پهن‌برگان، قطر حفره هاي آوندي و شمار آوند‌ها در واحد سطح نقش تعيين کننده‌اي ايفا مي‌کنند، به عبارت ديگر با افزايش قطر ميانگين آوند و فراواني‌آوند‌ها، نفوذپذيري طولي افزايش مي‌يابد. با توجه به نبود تفاوت معنادار در قطر و فراواني عناصر آوندي بين چوب راش بدون دل‌قرمزي و داراي دل‌قرمزي، علت اصلي کاهش نفوذپذيري طولي چوب داراي دل‌قرمزي، مي‌تواند به بسته شدن حفره هاي آوندي توسط تيل مربوط ‌شود. بنابراين، ضريب نفوذپذيري طولي چوب راش، مشخصه بسيار وابسته به ميزان مواد پارانشيمي (تيل) در حفره‌هاي آوندي است. در انتقال سيال در جهت طولي يک چوب پهن‌برگ، حفره هاي آوندي نقش بسزايي را ايفا مي‌کنند. در صورتي که اين حفره هاي آوندي با موادي مانند تيل بسته شود، از مجموعه عناصر چوبي موثر در انتقال طولي سيال خارج مي‌شود. با توجه به ضريب نفوذپذيري کم چوب راش داراي دل قرمزي، اين مسئله بايد در هنگام اشباع و تيمار اين چوب با مواد حفاظتي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينکه ميزان ضريب نفوذپذيري عرضي چوب براي اشباع آن با مواد شيميايي کندسوزکننده و حفاظتي بسيار داراي اهميت است، پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات پسي تاثير دل‌قرمزي راش بر ضريب نفوذپذيري عرضي مورد بررسي قرار گيرد.

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

شکل ۳ – تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپذيري طولي ويژه نمونه‌هاي با طول ۱۵ و ۳۰ ميليمتر

 

 Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

 

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

شکل۴ – مقطع عرضي نمونه چوب راش بدون دل‌قرمزي

              ,a)50µ                ,b ;200µ)

 

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com 

شکل۵ – مقطع عرضي نمونه چوب راش داراي دل‌قرمزي

( حفره هاي آوندي نشان داده شده با پيکان به طور کامل با تيل بسته شده است)

              ,a)50µ                ,b ;200µ)

 

 

منابع

-     Bao, F. & J. Lu, 1999. On permeability of main wood species in China. Holzforschung 53: 350-354.

-     Ebrahimi, G. 1370. Transport processes in wood, University of Tehran, 290 p.

-     Ebrahimi, G. & Faezipour, M. 1373. Kiln drying lumber. University of Tehran, 459 p.

-     Holger, W. 2006. Modelling of the shape of red heartwood in beech trees (Fagus sylvatica L) based on external tree characteristics, Ann. For. Sci. 63 (2006) 905–913.

-     Karimi mazrae shahi, A. 1368. Evaluation of durability of beech wood against coriolus vericolor in nutural state and treated, MSc. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modarres.

-     Kazami, M. 1366. Evaluation of durability of Fagus, Alnus, Juglans and Quercus wood against fungus, MSc. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modarres.

-     Knoke, T. 2003a. Eine Bewertung von Nutzungsstrategien f¨ur Buchenbest¨ande (Fagus sylvatica L.) vor dem Hintergrund des Risikos der Farbkernbildung. Forstliche Forschungsberichte M¨unchen 193/2003.

-     Masteri farahani, M. 1376. Evaluation of treatability of oak and beech affected by heat treatment; MSc. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-     Mouchot, N. & Zoulalian, A. 2002. Longitudinal permeability and diffusivity of steam in beech wood determined with a wicke-kallenbach-cell. Holzforschung, 56: 318-326.

-     Parsapajouh, D. and Faezipour, M. and Taghiyari, H. 2004. Industrial timder preservation, . Tehran University Publications.

-     Perré, P. & Karimi, A. 2002. Fluid migration in two species of beech (F. sylvatica and F. orientalis): A percolation model able to account for macroscopic measurements and anatomical observation. Maderas. Ciencia y tecnología. 4(1):50-68.

-     Shengquan, L. 2005. Studies on European beech (Fagus sylvatica L) Part 1: Variations of wood colour parameters , Ann. For. Sci. 62 (2005) 625–632.

-     Siau.J.F, 1984. Transport processes in wood. Springer, Berlin, Heidelberg, NewYork, 245pp

-     Taghiyari, H. 2008. Evaluation of Juvenile Wood and Mature Wood Properties of Populus deltoides (69/55) and Populus euroamericana (cv. I-214) for Pulping Industry, Ph.D. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-     Tarmian, A. & Perre, P. 2009. Air permeability in longitudinal and radial directions of compression wood of Picea abies L. and tension wood of Fagus sylvatica L. Holzforschung, Vol. 63: 352-356

-     Thomas, K. 2003. Predicting red heartwood formation in beech trees (Fagus sylvatica L), Ecological Modeling 169 295–312.

-     Zycha, H. 1948. U¨ ber die Kernbildung und verwandte Vorga¨nge im Holz der Rotbuche. Forstwiss Centralbl 67:80–109.

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم خرداد 1390ساعت 9:53  توسط عيسي پور  | 

مطالب قدیمی‌تر